Geografia

Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej

Waldemar Kociuba

Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej

28,04 zł

Mesopleistocene Vegetation History in the Northern Foreland of the Lublin Upland Based on Palaeobotanical Studies of the Profiles from Zdany and Brus Sites

Irena Agnieszka Pidek

Mesopleistocene Vegetation History in the Northern Foreland of the Lublin Upland Based on Palaeobotanical Studies of the Profiles from Zdany and Brus Sites

8,41 zł

Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego

Wojciech Janicki

Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego

31,77 zł

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych

Teresa Brzezińska-Wójcik

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych

42,99 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

red. Zdzisław Michalczyk

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

31,77 zł

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

red. Zdzisław Michalczyk

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

7,48 zł

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne

red. Teresa Brzezińska-Wójcik, Ewa Skowronek, Andrzej Świeca

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne

29,90 zł

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej

red. Teresa Madeyska, Maria Łanczont

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej

121,49 zł

Phytogeographical Roles of Lowland Rivers on the Example of the Middle Vistula

Marek Kucharczyk

Phytogeographical Roles of Lowland Rivers on the Example of the Middle Vistula

7,48 zł

Planowanie przestrzenne województwa. Teoria - Ustawodawstwo - Praktyka

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Planowanie przestrzenne województwa. Teoria - Ustawodawstwo - Praktyka

29,90 zł

Podstawowe profile lessów neoplejstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja litologiczno-stratygraficzna

Leopold Dolecki

Podstawowe profile lessów neoplejstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja litologiczno-stratygraficzna

6,54 zł

Podstawowe profile lessów w Polsce, t. 2

red. Henryk Maruszczak

Podstawowe profile lessów w Polsce, t. 2

5,61 zł

Poland. Nature and Man

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Poland. Nature and Man

14,02 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVII, No. 1/2014

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVII, No. 1/2014

16,82 zł