Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

Marzena Okrasa

Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

31,77 zł

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

red. Cezary W. Domański, Teresa Rzepa

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

28,04 zł

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

Renata Bizek-Tatara

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

29,90 zł

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

red. Barbara Boniecka, Anna Granat

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

29,90 zł

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

Wioletta Kałamucka

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

35,51 zł

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

Agnieszka Gozdek

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

29,90 zł

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

33,64 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Archeologia Polski środkowowschodniej, t. 9

red. Jerzy Libera

Archeologia Polski środkowowschodniej, t. 9

28,04 zł

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

Wojciech Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

7,48 zł

Mogilnik Drużnoje (III-IV w. n.e.)

red. Igor Chrapunow

Mogilnik Drużnoje (III-IV w. n.e.)

11,21 zł

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka, pomiar, ewaluacja

red. Barbara Myrdzik

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka, pomiar, ewaluacja

7,48 zł

Res Historica, t. 27

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 27

13,08 zł

Res Historica, t. 30

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 30

7,48 zł

Rynek finansowy w erze zawirowań

red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

Rynek finansowy w erze zawirowań

26,17 zł

Scripta manent

red. Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski

Scripta manent

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 8

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 8

7,48 zł

The Socratic Philosophy Under the Sign of a Daimonion

Waldemar Pycka

The Socratic Philosophy Under the Sign of a Daimonion

9,35 zł

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

red. Maria Falska

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

8,41 zł

Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej

red. Dorota Chimicz, Zofia Palak, Agnieszka Pawlak

Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej

10,28 zł

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

red. Maria Chodkowska

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

7,48 zł

Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony... Apoteka Ducha świętego

Jakub Lubelczyk

Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony... Apoteka Ducha świętego

7,48 zł

Współzależność schematu JA. Różnice płciowe, konsekwencje

Anna Błaszczak

Współzależność schematu JA. Różnice płciowe, konsekwencje

5,61 zł