Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

42,99 zł

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

Karolina Szcześniak

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

35,51 zł

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

35,51 zł

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

red. Andrzej Świeca, Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

29,90 zł

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

Beata Romiszewska, Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

33,64 zł

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Małgorzata Kiedrowska

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

31,77 zł

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

red. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Obara-Pawłowska

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

31,77 zł

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Pawlak-Kindler

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

29,90 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXVII

red. Barbara Boniecka

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXVII

9,35 zł

Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego

Anna Nowicka-Struska

Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego

7,48 zł

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

Jacek Chodorowski

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

11,21 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Jerzy Melke, Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

red. Bożydar L. J. Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

7,48 zł

Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905-1918

Dariusz Tarasiuk

Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905-1918

6,54 zł

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

Barbara Sadownik

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

9,35 zł

Natalia Gorbaniewska Doktor Honoris Causa UMCS

Natalia Gorbaniewska Doktor Honoris Causa UMCS

4,67 zł

Prawo wspólnotowe i integracja europejska

Ziemowit Jacek Pietraś

Prawo wspólnotowe i integracja europejska

18,69 zł

Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

Agnieszka Nóżka

Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

7,48 zł

Res Historica, t. 19.

red. Jan Pomorski

Res Historica, t. 19.

6,54 zł

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

18,69 zł

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 2: Krowy

Stefan Warchoł

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 2: Krowy

18,69 zł

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

8,41 zł

Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915)

Anna Fermus-Bobowiec

Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915)

9,35 zł

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

Krzysztof Latawiec

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

7,48 zł