Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego

red. Lubieńczuk Grzegorz, Emil Kruk, Drab Tomasz

Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego

33,64 zł

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim

red. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim

31,77 zł

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

28,04 zł

E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka

Ewelina Kancik-Kołtun

E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka

37,38 zł

Autyzm i rodzina

red. Zofia Palak, Anna Prokopiak

Autyzm i rodzina

35,51 zł

Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola

Władysława Bryła

Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola

29,90 zł

Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej

Aleksandra Chomiuk

Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej

31,77 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

26,17 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

red. Jerzy Bartmiński

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

52,33 zł

Filozofia i sztuka życia

Bohdan Dziemidok

Filozofia i sztuka życia

28,04 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Democratic Thought in the Age of Globalization

red. Maria Marczewska-Rytko

Democratic Thought in the Age of Globalization

7,48 zł

Encuentros literarios II

red. Maria Falska

Encuentros literarios II

16,82 zł

Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej

Lidia Kwiatkowska-Frejlich

Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej

20,56 zł

Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Anna Boguszewska

Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

7,48 zł

Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz

red. Aleksandra Chomiuk, Mirosław Ryszkiewicz

Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz

8,41 zł

Polska. Niemcy. Europa. Program zachodni paryskiej Kultury

Iwona Hofman

Polska. Niemcy. Europa. Program zachodni paryskiej Kultury

14,95 zł

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

Lucjan Jaworski

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

7,48 zł

Publicystyka polityczna ,,Naszej Przyszłości" 1930-1939

Włodzimierz Mich

Publicystyka polityczna ,,Naszej Przyszłości" 1930-1939

20,56 zł

Reading as Interpretation.

Anna Kędra-Kardela

Reading as Interpretation.

9,35 zł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

Stefan Warchoł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

5,61 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 3

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 3

11,21 zł

The Complement Clause Scene

Iwona Góralczyk

The Complement Clause Scene

11,21 zł

Unia lubelska - Unia Europejska

red. Iwona Hofman

Unia lubelska - Unia Europejska

8,41 zł

Wiktor Juszczenko Doktor Honoris Causa UMCS

Wiktor Juszczenko Doktor Honoris Causa UMCS

1,87 zł

Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem

Józef Stachyra

Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem

5,61 zł

Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty 1927-1934

red. Edward Kołodziej, Mariusz Mazur, Tadeusz Radzik

Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty 1927-1934

11,21 zł