Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

Małgorzata Stępnik

Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

29,90 zł

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

Grzegorz Janicki

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

35,51 zł

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

red. Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

37,38 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?

red. Ewa Maj, Włodzimierz Mich

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?

11,21 zł

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIII

red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIII

5,61 zł

Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny

Maria Marczewska-Rytko, Andrzej K. Piasecki

Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny

7,48 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

Piotr Alfred Gindrich

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

5,61 zł

Gender and Secondary Education in Poland and Sweden in the Twentieth Century

red. Ulla Johansson, Ryszard Kucha

Gender and Secondary Education in Poland and Sweden in the Twentieth Century

4,67 zł

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

Danuta Kępa-Figura

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

9,35 zł

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

red. Bożydar L. J. Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

7,48 zł

Lubelskie szkoły specjalne. Studium socjologiczne

Ewa Krawczak

Lubelskie szkoły specjalne. Studium socjologiczne

4,67 zł

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

28,04 zł

Polska. Niemcy. Europa. Program zachodni paryskiej Kultury

Iwona Hofman

Polska. Niemcy. Europa. Program zachodni paryskiej Kultury

14,95 zł

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

Beata Tęcza

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

6,54 zł

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

Wiktoria Pantylej

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

8,41 zł

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

Urszula Terentowicz-Fotyga

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

11,21 zł

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

red. Maria Chodkowska

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

7,48 zł

Z dialektologii słowiańskiej

red. Feliks Czyżewski

Z dialektologii słowiańskiej

7,48 zł

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

6,54 zł