Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Andrzej Łukasik

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

29,90 zł

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

29,90 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

Beata Brzozowska-Zburzyńska

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

33,64 zł

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

Joanna Wierzejska

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

31,77 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

44,86 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

red. Anna Tychmanowicz

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

red. Agnieszka Kolasa-Nowak

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

33,64 zł

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

red. Renata Jakubczuk

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

29,90 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zagadnienia lingwistyki przekładu

Roman Lewicki

Zagadnienia lingwistyki przekładu

42,99 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

red. Wiesław Śladkowski

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

4,67 zł

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

red. Krzysztof Pomian

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

18,69 zł

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

Irina Lappo

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

7,48 zł

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

red. Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

7,48 zł

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

red. Bartosz Bojarczyk, Tomasz Kapuśniak

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

8,41 zł

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

Ewa Nowak, Rafał Riedel

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

16,82 zł

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

Ewa Nowak

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

7,48 zł

Rossica Lublinensia IV.

red. Witold Kowalczyk

Rossica Lublinensia IV.

7,48 zł

Semantyka tekstu artystycznego

red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski

Semantyka tekstu artystycznego

7,48 zł

Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych

Andrzej Niewiadomski

Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych

18,69 zł

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

8,41 zł

The Complement Clause Scene

Iwona Góralczyk

The Complement Clause Scene

11,21 zł

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

red. Jan Adamowski, Józef Styk

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

11,21 zł

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

red. Maria Chodkowska

Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej

7,48 zł

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

red. Anna Bujnowska, Agnieszka Lewicka, Zofia Palak

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

1,87 zł

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

Lech Dubel

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

9,35 zł