Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

Michał Stanisław Kossakowski

Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

35,51 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

red. Magdalena Lesińska-Staszczuk, Justyna Wasil

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

28,04 zł

Explorations in the Acoustics of English Sounds

Wiktor Gonet

Explorations in the Acoustics of English Sounds

35,51 zł

Psychologia administracji. Zarys problematyki

Magdalena Budyn-Kulik, Jan Szreniawski

Psychologia administracji. Zarys problematyki

29,90 zł

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

Dorota Maj

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

33,64 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

50,46 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

41,12 zł

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

red. Monika Gabryś-Sławińska

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

29,90 zł

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

Mariusz Kicia, Robert Patterson

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

41,12 zł

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

Halina Pelcowa

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

74,76 zł

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

Piotr Maleszyk

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

41,12 zł

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

Artur Czuchryta

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

31,77 zł

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 3/2016

red. Katarzyna Krzywicka

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 3/2016

33,64 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty

Reimund Torge, Jarosław Włodarczyk

Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty

11,21 zł

Gender and Secondary Education in Poland and Sweden in the Twentieth Century

red. Ulla Johansson, Ryszard Kucha

Gender and Secondary Education in Poland and Sweden in the Twentieth Century

4,67 zł

Kompromis czy konfrontacja?

red. Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk

Kompromis czy konfrontacja?

13,08 zł

Language as Symbol of Experience:King Alfred`s cunnan, magan and motan in a Panchronic Perspective

Przemysław Łozowski

Language as Symbol of Experience:King Alfred`s cunnan, magan and motan in a Panchronic Perspective

6,54 zł

Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej

Bartłomiej Maliszewski

Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej

11,21 zł

Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza

Sławomir Baczewski

Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza

6,54 zł

Res Historica, t. 18.

red. Krystyna Wróbel-Lipowa

Res Historica, t. 18.

4,67 zł

Scripta manent

red. Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski

Scripta manent

9,35 zł

Skorowidze zawartości 25 roczników czasopisma ,,Z otchłani wieków" 1926-1959

red. Maria Malinowska, Tadeusz Malinowski

Skorowidze zawartości 25 roczników czasopisma ,,Z otchłani wieków" 1926-1959

9,35 zł

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

red. Kazimierz Trębacz

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

7,48 zł

Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923

Agnieszka Kidzińska

Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923

7,48 zł

Teksty kultury w szkole

red. Barbara Myrdzik, Leszek Tymiakin

Teksty kultury w szkole

9,35 zł

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

red. Maria Falska

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

8,41 zł

Think tanks

Wojciech Ziętara

Think tanks

9,35 zł

Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915)

Anna Fermus-Bobowiec

Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915)

9,35 zł

Z dialektologii słowiańskiej

red. Feliks Czyżewski

Z dialektologii słowiańskiej

7,48 zł