Sokrates Ksenofonta

Dorota Tymura

Sokrates Ksenofonta

31,77 zł

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

Anna Maziarczyk

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

33,64 zł

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

Piotr Złotkowski

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

42,99 zł

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

red. Waldemar Paruch

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

46,73 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

28,04 zł

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

Stanislav Bogdanov, Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

41,12 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

red. Stanisław Hałas

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

22,43 zł

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

37,38 zł

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

red. Tomasz Woźniak

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

29,90 zł

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

28,04 zł

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

Konrad Pawłowski

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

31,77 zł

Wschód Europy Vol 2, No 1/2016. Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk, Jakub Olchowski

Wschód Europy Vol 2, No 1/2016. Studia humanistyczno-społeczne

31,77 zł

Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej

Beata Papuda-Dolińska

Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej

29,90 zł

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy

red. Wojciech Ziętara

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy

29,90 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

65,42 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIV

red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIV

7,48 zł

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

Grażyna Żurkowska

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

8,41 zł

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Geografia i wartości

red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont

Geografia i wartości

11,21 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Holocaust. Problemy przedstawiania

Anna Ziębińska-Witek

Holocaust. Problemy przedstawiania

13,08 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 25

red. Ryszard Kucha

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 25

6,54 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

red. Janusz Kirenko

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

7,48 zł

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

red. Zbigniew Szeliga

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

9,35 zł

Podręcznik do Kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce

Beata Tęcza

Podręcznik do Kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce

4,67 zł

Référence discursive dans les langues romanes et slaves

red. Marek Kęsik

Référence discursive dans les langues romanes et slaves

7,48 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

9,35 zł

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego

Piotr Zalewa

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego

5,61 zł

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

Władysława Książek-Bryłowa

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

11,21 zł

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

red. Anna Bujnowska, Agnieszka Lewicka, Zofia Palak

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

1,87 zł

Zarys ekonomii

Stanisław Duda, Jarosław Kuśpit, Henryk Mamcarz

Zarys ekonomii

9,35 zł