Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Krzysztof Krawczyk

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

18,69 zł

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

31,77 zł

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

red. Magdalena Piechota, Paweł Nowak, Elżbieta Pawlak-Hejno

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

26,17 zł

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

22,43 zł

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

red. Zofia Kawczyńska-Bytrym

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

29,90 zł

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Ilona Bondos

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

33,64 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

Michał Nowakowski

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

26,17 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

W kręgu aktywności twórczej

Stanisław Leon Popek

W kręgu aktywności twórczej

37,38 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk

Mirosław Szumiło

Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk

4,67 zł

Drama w kształceniu pedagogicznym

Teresa Lewandowska-Kidoń

Drama w kształceniu pedagogicznym

4,67 zł

Encuentros literarios II

red. Maria Falska

Encuentros literarios II

16,82 zł

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

9,35 zł

Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych

Piotr Giza

Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych

7,48 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Jerzy Melke, Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

Anna Maziarczyk

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

6,54 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 27

red. Janusz Kirenko

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 27

5,61 zł

Media studies. Refleksja nad stanem obecnym

red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski

Media studies. Refleksja nad stanem obecnym

11,21 zł

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

Barbara Sadownik

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

9,35 zł

O miłości uskładanej ze słów

Aneta Wysocka

O miłości uskładanej ze słów

14,95 zł

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

Iwona Szpringer

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

6,54 zł

Res Historica, t. 25

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 25

6,54 zł

Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (tylko dla dorosłych)

Andrzej Kokowski

Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (tylko dla dorosłych)

8,41 zł

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

Jagoda Jezior

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

14,95 zł

Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych

Andrzej Niewiadomski

Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych

18,69 zł