Uczeń z autyzmem

Anna Prokopiak

Uczeń z autyzmem

29,90 zł

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wojciech Czerski

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

31,77 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXX

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXX

26,17 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 4

red. Joanna Wierzejska

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 4

28,04 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 3

red. Małgorzata Kuśpit

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 3

26,17 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 2

red. Grzegorz Sanecki

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 2

24,30 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 4

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 4

29,90 zł

Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. 4: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji

Włodzimierz Mich

Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. 4: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji

41,12 zł

Predykatory nonkonformizmu pozornego

Ryszarda Ewa Bernacka

Predykatory nonkonformizmu pozornego

31,77 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2

red. Magdalena Boczkowska, Agnieszka Buczak

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2

31,77 zł

Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych

Witold Rewera

Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych

31,77 zł

Konteksty cierpienia

red. Michał Sprawka, Ewa M. Szepietowska, Dorota Turska

Konteksty cierpienia

24,30 zł

Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin

Alicja Koziej

Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin

26,17 zł

Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym

Mariusz Hofman

Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym

28,04 zł

Wschód Europy, v. 2, nr 2/2016. Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk, Jakub Olchowski

Wschód Europy, v. 2, nr 2/2016. Studia humanistyczno-społeczne

33,64 zł

Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii

46,73 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS,  sec. L (Artes), vol. III/IV

red. Gabriela Rzechowska-Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. III/IV

6,54 zł

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

Elżbieta Torój

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

5,61 zł

Jerzy Giedroyc.Doktor HC

Jerzy Giedroyc.Doktor HC

2,80 zł

Judische Identitatssuche

Janusz Golec

Judische Identitatssuche

11,21 zł

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

Anna Maziarczyk

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

6,54 zł

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych

red. Marek Olejnik, Michał Łesiów

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych

2,80 zł

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną

red. Maria Chodkowska

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną

13,08 zł

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

Katarzyna Wiejak

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

6,54 zł

Scripta manent

red. Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski

Scripta manent

9,35 zł

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie

red. Maria Marczewska-Rytko

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie

10,28 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

7,48 zł

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

Elżbieta Flis-Czerniak

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

7,48 zł

Sztuka poetycka Czesława Miłosza

Teresa Skubalanka

Sztuka poetycka Czesława Miłosza

4,67 zł

Twierdza czy wspólnota?

Grzegorz Żuk

Twierdza czy wspólnota?

7,48 zł

Wiersze na dobranoc.

Teresa Skubalanka

Wiersze na dobranoc.

3,74 zł

Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów

red. Bogdan Borowik, Włodzimierz Mich

Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów

7,48 zł