25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

red. Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

50,46 zł

Tabu w procesie globalizacji kultury

red. Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Tabu w procesie globalizacji kultury

31,77 zł

Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914)

Elżbieta Pawlak-Hejno

Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914)

33,64 zł

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

33,64 zł

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

35,51 zł

Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty - Funkcje - Konteksty

Anita Has-Tokarz

Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty - Funkcje - Konteksty

42,99 zł

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

Marcin Cabak

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

31,77 zł

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

Arkadiusz Kijek

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

37,38 zł

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

Grzegorz Żuk

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

35,51 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LII/LIII, 2005/2006

red. Romuald Kmiecik

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LII/LIII, 2005/2006

7,48 zł

Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna

Leszek Kopciuch

Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna

5,61 zł

Gaudium Veritatis

Franciszek Ziejka

Gaudium Veritatis

7,48 zł

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

11,21 zł

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

red. Jadwiga Mizińska

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

11,21 zł

Leopold Unger. Udało mi się mieć ciekawe życie

red. Iwona Hofman

Leopold Unger. Udało mi się mieć ciekawe życie

18,69 zł

Oswajanie inności w edukacji polonistycznej

red. Ewa Dunaj, Barbara Myrdzik

Oswajanie inności w edukacji polonistycznej

9,35 zł

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik naukowy, t. 3/2009

red. Andrzej Dąbrowski

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik naukowy, t. 3/2009

7,48 zł

Światopogląd Jesienina w świetle jego twórczości

Narcyz Łubnicki

Światopogląd Jesienina w świetle jego twórczości

5,61 zł

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

8,41 zł

Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni...

Jerzy Żywicki

Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni...

28,04 zł

Współzależność schematu JA. Różnice płciowe, konsekwencje

Anna Błaszczak

Współzależność schematu JA. Różnice płciowe, konsekwencje

5,61 zł

Wybrane problemy wychowania.Nadal aktualne

Mieczysław Łobocki

Wybrane problemy wychowania.Nadal aktualne

7,48 zł

Wykłady i seminarium lubelskie

Agnes Heller

Wykłady i seminarium lubelskie

7,48 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

red. Edward Kołodziej, Tadeusz Radzik

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

12,15 zł

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

Agnieszka Kolasa-Nowak

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

9,35 zł