Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

red. Łukasz Jędrzejski, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed-Walczak

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

56,07 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

71,02 zł

Polityczne konteksty sztuki

red. Małgorzata Stępnik

Polityczne konteksty sztuki

33,64 zł

Studia białorutenistyczne, t. 10

red. Mariusz Korzeniowski, Siergiej Kowalow, Michał Sajewicz

Studia białorutenistyczne, t. 10

37,38 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

33,64 zł

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk, Lubow Żwanko

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

42,99 zł

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

red. Monika Gabryś-Sławińska

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

31,77 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

red. Renata Franczak, Anna Kanios

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

31,77 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

33,64 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Animacja komputerowa w procesie kształcenia

Rafał Wawer

Animacja komputerowa w procesie kształcenia

9,35 zł

Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

Małgorzata Medecka

Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

5,61 zł

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

5,61 zł

Język polski. Współczesność. Historia, t. 3

red. Henryk Duda, Władysława Książek-Bryłowa

Język polski. Współczesność. Historia, t. 3

5,61 zł

Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (1976-1990)

Wiesława Pazura

Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (1976-1990)

3,74 zł

O miłości uskładanej ze słów

Aneta Wysocka

O miłości uskładanej ze słów

14,95 zł

Publicystyka - Literatura

red. Lech Ludorowski

Publicystyka - Literatura

6,54 zł

Res Historica, t. 20

red. Henryk Gmiterek, Grzegorz Jawor

Res Historica, t. 20

7,48 zł

Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku

red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku

11,21 zł

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

8,41 zł

Transformacja funkcji granic Polski

red. Anna Moraczewska

Transformacja funkcji granic Polski

8,41 zł

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

Krzysztof Latawiec

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

7,48 zł

Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki ,,Bunt Młodych" - ,,Polityka" 1931-1939

Rafał Habielski, Jerzy Jaruzelski

Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki ,,Bunt Młodych" - ,,Polityka" 1931-1939

26,17 zł

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

Lech Dubel

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

9,35 zł

Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem

Józef Stachyra

Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem

5,61 zł

Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926). Organizacja i wpływy

Włodzimierz Mich

Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926). Organizacja i wpływy

11,21 zł