Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka

Halina Wiśniewska

Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka

35,51 zł

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

42,99 zł

Protagonista. Założenia wstępne, t. 1

Cezary Mordka

Protagonista. Założenia wstępne, t. 1

29,90 zł

Artes Humanae,wójci vol.1/2016. Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

Marta Wójcicka

Artes Humanae,wójci vol.1/2016. Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

31,77 zł

Marcus Antonius.History and Tradition

red. Ireneusz Łuć, Dariusz Słapek

Marcus Antonius.History and Tradition

31,77 zł

Res Historica t. 40

red. Dariusz Słapek

Res Historica t. 40

33,64 zł

W świecie kryzysu wartości

Jan Fiedurek

W świecie kryzysu wartości

18,69 zł

Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna

Piotr Tosiek

Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna

37,38 zł

Studia białorutenistyczne, t. 9

red. Michał Sajewicz, Siarhiej Kawalou, Mariusz Korzeniowski

Studia białorutenistyczne, t. 9

35,51 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXX

red. Stanisław Hałas

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXX

29,90 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

Ewa Kruk

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

42,99 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 1

red. Jolanta Szołno-Koguc

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 1

56,07 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

Michał Nowakowski

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

26,17 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

Krystyna Leszczyńska

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

59,81 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

W kręgu aktywności twórczej

Stanisław Leon Popek

W kręgu aktywności twórczej

37,38 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. V

red. Gabriela Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. V

6,54 zł

Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny

Michał Sajewicz

Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny

12,15 zł

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

Radosław Dobrowolski

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

6,54 zł

Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań

red. Tomasz Woźniak, Aneta Domagała

Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań

9,35 zł

Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918

red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski

Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918

9,35 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

red. Janusz Kirenko

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

7,48 zł

Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki

Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

8,41 zł

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

Ewa Nowak, Rafał Riedel

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

16,82 zł

Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

Małgorzata Ewa Stefaniuk

Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

22,43 zł

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

Wiktoria Pantylej

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

8,41 zł

Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939

Artur Czuchryta

Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939

7,48 zł

Res Historica, t. 28

red. Janusz Łosowski

Res Historica, t. 28

13,08 zł

Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640

Samuel Twardowski

Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640

4,67 zł

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

Urszula Terentowicz-Fotyga

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

11,21 zł

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

Jagoda Jezior

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

14,95 zł

Za Złotą Bramą

Mariusz Korzeniowski

Za Złotą Bramą

22,43 zł