Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

31,77 zł

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

33,64 zł

Ekologizm

red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

Ekologizm

37,38 zł

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXII, 2

red. Maria Marczewska-Rytko

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXII, 2

28,04 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

31,77 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

33,64 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

46,73 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Podmiotowość administracyjnoprawna

Janusz Niczyporuk

Podmiotowość administracyjnoprawna

33,64 zł

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

Karolina Szcześniak

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

37,38 zł

Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka

red. Jonasz Wethacz

Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka

29,90 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 2

28,04 zł

Henryk Sienkiewicz.Studium z mikrobiografiki prasowej

Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz.Studium z mikrobiografiki prasowej

33,64 zł

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. XIII, 2

red. Tomasz Jasiński

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. XIII, 2

28,04 zł

Wschód Europy nr 1 (2) /2015.Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk

Wschód Europy nr 1 (2) /2015.Studia humanistyczno-społeczne

31,77 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

Krystyna Leszczyńska

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

59,81 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Animacja komputerowa w procesie kształcenia

Rafał Wawer

Animacja komputerowa w procesie kształcenia

9,35 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LV/LVI

red. Józef Wojtanowicz

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LV/LVI

7,48 zł

Jerzy Giedroyc.Doktor HC

Jerzy Giedroyc.Doktor HC

2,80 zł

Lecznictwo niemedyczne w Polsce.Tradycja i współczesność

Włodzimierz Piątkowski

Lecznictwo niemedyczne w Polsce.Tradycja i współczesność

14,95 zł

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

Wiktoria Pantylej

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002

8,41 zł

Realiści z wyobraźnią. ,,Kultura" 1976-2000. Wybór tekstów

red. Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk

Realiści z wyobraźnią. ,,Kultura" 1976-2000. Wybór tekstów

28,04 zł

Rossica Lublinensia IV.

red. Witold Kowalczyk

Rossica Lublinensia IV.

7,48 zł

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 1: Bawoły, byki, konie, woły

Stefan Warchoł

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. 1: Bawoły, byki, konie, woły

10,28 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 3

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 3

11,21 zł

Wizja Polski

Czesław Bielecki

Wizja Polski

9,35 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Krystyna Trembicka, Waldemar Paruch

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

red. Renata Gozdecka, Mirosław Grusiewicz

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

5,61 zł

Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku

red. Dariusz Chemperek

Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku

4,67 zł

Za Złotą Bramą

Mariusz Korzeniowski

Za Złotą Bramą

22,43 zł

Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki ,,Bunt Młodych" - ,,Polityka" 1931-1939

Rafał Habielski, Jerzy Jaruzelski

Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki ,,Bunt Młodych" - ,,Polityka" 1931-1939

26,17 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

red. Tadeusz Radzik, Edward Kołodziej

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

12,15 zł