Geografia

Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych

red. Marian Harasimiuk, Sławomir Terpiłowski

Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych

5,61 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia etc.), vol. LIV

red. Józef Wojtanowicz

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia etc.), vol. LIV

7,48 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LXIX, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LXIX, 1

28,04 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

8,41 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIII, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIII, 1

32,71 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIV, 1

red. Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIV, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIV, 2

red. Teresa Brzezińska-Wójcik, Maria Łanczont, Andrzej Świeca

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIV, 2

30,84 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIX, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIX, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXVIII, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXVIII, 2

28,04 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

31,77 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

33,64 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

28,04 zł

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Bogusława Baran-Zgłobicka

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

27,10 zł

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

red. Marianna Nowak

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

4,67 zł

Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej

Anna Godlewska

Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej

29,90 zł

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł