Geografia

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne

Sebastian Bernat

Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne

35,51 zł

Edukacja regionalna w gimnazjum. Lubelszczyzna

red. Marianna Nowak

Edukacja regionalna w gimnazjum. Lubelszczyzna

4,67 zł

Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa

Józef Wojtanowicz

Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa

7,48 zł

Generalizacja map statystycznych

Paweł Cebrykow

Generalizacja map statystycznych

28,04 zł

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

Jacek Chodorowski

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

11,21 zł

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

Wojciech Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

7,48 zł

Geografia i wartości

red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont

Geografia i wartości

11,21 zł

Geografia Polski. W kraju ojców

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Geografia Polski. W kraju ojców

7,48 zł

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

Radosław Dobrowolski

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

6,54 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Zbigniew Klimowicz, Jerzy Melke, Stanisław Uziak

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł

Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych

Przemysław Mroczek

Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych

7,48 zł

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

Wioletta Kałamucka

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

35,51 zł

Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia warty

Sławomir Terpiłowski

Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia warty

6,54 zł

Klimatyczne uwarunkowania działań lotnictwa wojskowego na obszarze zachodniej i środkowej Europy

Jerzy Wróbel

Klimatyczne uwarunkowania działań lotnictwa wojskowego na obszarze zachodniej i środkowej Europy

8,41 zł

Kotlina Sandomierska. Studium krajobrazu kulturowego

Józef Wojtanowicz

Kotlina Sandomierska. Studium krajobrazu kulturowego

29,90 zł