Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Bogusława Baran-Zgłobicka

27,10 zł

Cena detaliczna: 30,45 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-7784-023-8
  2. Objętość: 156 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2011

Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów praktycznych, aż po szczegółowe określenie kierunków działań umożliwiających właściwe i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Rozważania dotyczące aktualnej i możliwej do zaproponowania, bardziej racjonalnej, struktury krajobrazu oparto na niezwykle starannie i wszechstronnie przygotowanym materiale analitycznym, który posłużył klarownej, krytycznej prezentacji najważniejszych cech układów krajobrazowych odniesionych do aktualnej struktury przestrzennej zagospodarowania. Pozwoliło to na kreację niezwykle interesującego oraz unikatowego i pionierskiego studium - projektu korekty aktualnego stanu struktury użytkowania ziemi w badanych obszarach.