Historia i archeologia

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

red. Kamil Kijek, Konrad Zieliński

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

31,77 zł

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

39,25 zł

Przeszłość jako przedmiot konstrukcji

Marek Woźniak

Przeszłość jako przedmiot konstrukcji

30,84 zł

Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów

red. Robert Bubczyk, Barbara Hołub

Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów

33,64 zł

Rada Główna Opiekuńcza w dystrykcie lubelskim 1940-1944

Janusz Kłapeć

Rada Główna Opiekuńcza w dystrykcie lubelskim 1940-1944

29,90 zł

Regimen, Dominium, Societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu

Anna Sochacka

Regimen, Dominium, Societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu

42,99 zł

Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich

Wiesław Bondyra

Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich

7,48 zł

Res Historica, t. 18.

red. Krystyna Wróbel-Lipowa

Res Historica, t. 18.

4,67 zł

Res Historica, t. 19.

red. Jan Pomorski

Res Historica, t. 19.

6,54 zł

Res Historica, t. 20

red. Henryk Gmiterek, Grzegorz Jawor

Res Historica, t. 20

7,48 zł

Res Historica, t. 21

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 21

6,54 zł

Res Historica, t. 22

Jan Lewandowski

Res Historica, t. 22

7,48 zł

Res Historica, t. 23

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 23

7,48 zł

Res Historica, t. 24

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 24

6,54 zł

Res Historica, t. 25

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 25

6,54 zł