Historia i archeologia

Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918

Piotr Bednarz

Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918

46,73 zł

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

9,35 zł

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyżnie w latach 1944-1989

Zbigniew Osiński

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyżnie w latach 1944-1989

33,64 zł

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

red. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Obara-Pawłowska

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

31,77 zł

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

Michał Tomaszek

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

33,64 zł

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

Piotr Bednarz

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

7,48 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

65,42 zł

Europa Barbarica.Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu.IV

red. Andrzej Kokowski

Europa Barbarica.Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu.IV

18,69 zł

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

33,64 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracje - metodologia

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracje - metodologia

29,90 zł

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

28,04 zł

Holocaust. Problemy przedstawiania

Anna Ziębińska-Witek

Holocaust. Problemy przedstawiania

13,08 zł

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

Zbigniew Osiński

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

8,41 zł