Historia i archeologia

Persona - gestus habitusque - insignium

red. Jacek Banaszkiewicz, Jacek Maciejewski, Joanna Sobiesiak

Persona - gestus habitusque - insignium

27,10 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Polacy na wschodniej Ukrainie  w latach 1832-1921

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk

Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921

32,71 zł

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

31,77 zł

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

28,04 zł

Polityka gospodarcza Władysława Łokietka

Anna Obara-Pawłowska

Polityka gospodarcza Władysława Łokietka

35,51 zł

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

Ewa Nowak

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

7,48 zł

Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918

Dariusz Tarasiuk

Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918

33,64 zł

Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka

Alicja Matczuk

Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka

39,25 zł

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

Janina E. Piasecka

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

7,48 zł

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej

Marek Mądzik

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej

31,77 zł

Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672

Leszek Andrzej Wierzbicki

Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672

37,38 zł

Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki

red. Jerzy Libera

Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki

11,21 zł

Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX wieku).

Przemysław Tyszka

Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX wieku).

31,77 zł

Privilegia typographica polonorum

Maria Juda (opracowanie)

Privilegia typographica polonorum

18,69 zł

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

Włodzimierz Mich

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

13,08 zł