Filologia polska

Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014

red. Sebastian D. Kotuła, Renata Malesa, Zbigniew Osiński

Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014

33,64 zł

Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce

red. Justyna Dąbkowska-Kujko, Anna Nowicka-Struska

Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce

29,90 zł

Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze cz.II

Anna Butcher, Barbara Guziuk-Świca

Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze cz.II

42,99 zł

Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918

Elżbieta Flis-Czerniak

Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918

31,77 zł

Ciało czasu. Esej o teatrze

Janusz Misiewicz

Ciało czasu. Esej o teatrze

26,17 zł

Ciało i duch w języku i kulturze

red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Monika Łaszkiewicz

Ciało i duch w języku i kulturze

28,04 zł

Ciało i duch w języku i w kulturze

red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Monika Łaszkiewicz

Ciało i duch w języku i w kulturze

28,04 zł

Conrad a Polska

red. Wiesław Krajka

Conrad a Polska

37,38 zł

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie

Joanna Szadura

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie

42,99 zł

Człowiek i kultura w komunikacji medialnej

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Człowiek i kultura w komunikacji medialnej

31,77 zł

Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny

red. Elżbieta Flis-Czerniak, Grzegorz Wallner, Eugenia Łoch

Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny

33,64 zł

Człowiek wobec wojny

red. Eugenia Łoch

Człowiek wobec wojny

29,90 zł

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

9,35 zł

Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

red. Malgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

33,64 zł

Czytanie Nowej Rosji.

Ewa Pogonowska

Czytanie Nowej Rosji.

35,51 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł