Filologia polska

Etnolingwistyka 23. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 23. Problemy Języka i Kultury

35,51 zł

Etnolingwistyka 24. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 24. Problemy Języka i Kultury

33,64 zł

Etnolingwistyka 25. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 25. Problemy Języka i Kultury

31,77 zł

Etnolingwistyka 27. Problemy Języka i Kultury

red. Adam Głaz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Etnolingwistyka 27. Problemy Języka i Kultury

31,77 zł

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

35,51 zł

Etnolingwistyka. Bibliografia adnotowana 1988-2008

Łukasz Tomczak (opracowanie)

Etnolingwistyka. Bibliografia adnotowana 1988-2008

18,69 zł

Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego

Anna Nowicka-Struska

Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego

7,48 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Fantastyka XIX-XXI wieku. Kanon i obrzeża część II

red. Janina Szcześniak

Fantastyka XIX-XXI wieku. Kanon i obrzeża część II

29,90 zł

Fawor niebieski podczas szczęśliwej elekcyjej na Królestwo Polskie Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza, króla szwedzkiego, Miastu Lublinowi czasu gwałtownego niebezpieczeństwa od swawolnych Kozaków...

Paweł Ruszel

Fawor niebieski podczas szczęśliwej elekcyjej na Królestwo Polskie Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza, króla szwedzkiego, Miastu Lublinowi czasu gwałtownego niebezpieczeństwa od swawolnych Kozaków...

24,30 zł

Film i sztuki tradycyjne.Wydanie V rozszerzone

Janusz Plisiecki

Film i sztuki tradycyjne.Wydanie V rozszerzone

25,23 zł

Forma ideologii - ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego

Mirosław Ryszkiewicz

Forma ideologii - ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego

4,67 zł

Gatunki audycji w radiu sformatowanym

Grażyna Stachyra

Gatunki audycji w radiu sformatowanym

26,17 zł

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t .2

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t .2

29,90 zł

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1

29,90 zł