Prawo i administracja

Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

Małgorzata Ewa Stefaniuk

Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

22,43 zł

Problemy stosowania prawa sądowego

red. Ireneusz Nowikowski

Problemy stosowania prawa sądowego

28,04 zł

Producent rolny jako przedsiębiorca

Beata Jeżyńska

Producent rolny jako przedsiębiorca

11,21 zł

Psychologia administracji. Zarys problematyki

Magdalena Budyn-Kulik, Jan Szreniawski

Psychologia administracji. Zarys problematyki

29,90 zł

Quid leges sine moribus?

red. Krzysztof Amielańczyk

Quid leges sine moribus?

36,45 zł

Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Anna Przyborowska-Klimczak

Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

28,04 zł

Sankcja administracyjna

Emil Kruk

Sankcja administracyjna

33,64 zł

Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915)

Arkadiusz Bereza

Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915)

8,41 zł

Scripta minora selecta.  Ausgewählte Schriften zum römischen Recht

Marek Kuryłowicz

Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht

39,25 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 10

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 10

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 11

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 11

11,21 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 12

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 12

16,82 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 14

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 14

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 15

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 15

28,04 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 16

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 16

35,51 zł