Tania książka

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

5,61 zł

Forma ideologii - ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego

Mirosław Ryszkiewicz

Forma ideologii - ideologia formy. O powieściach Stefana Kisielewskiego

4,67 zł

From the Peripheries to the Centre Essay

red. Joanna Burzyńska, Danuta Stankiewicz

From the Peripheries to the Centre Essay

3,74 zł

Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej

Lidia Kwiatkowska-Frejlich

Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej

20,56 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

Piotr Alfred Gindrich

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

5,61 zł

Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

Katarzyna Klimkowska

Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

7,48 zł

Further Insights into Semantics and Lexicography

red. Adam Głaz, Henryk Kardela, Ulf Magnusson

Further Insights into Semantics and Lexicography

7,48 zł

Gaudium Veritatis

Franciszek Ziejka

Gaudium Veritatis

7,48 zł

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

Jacek Chodorowski

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

11,21 zł

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

Wojciech Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

7,48 zł

Geografia i wartości

red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont

Geografia i wartości

11,21 zł

Geografia Polski. W kraju ojców

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Geografia Polski. W kraju ojców

7,48 zł

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

7,48 zł

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

Radosław Dobrowolski

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

6,54 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Zbigniew Klimowicz, Jerzy Melke, Stanisław Uziak

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł