Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

Barbara Sadownik

9,35 zł

Cena detaliczna: 10,50 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3129-1
  2. Objętość: 414 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2010

Monografia Barbary Sadownik "Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen", stron 413, jest szczegółowym opracowaniem tematu modularnej architektury zdolności językowej człowieka w wymiarze kognitywnym i neurobiologicznym. Autorka próbuje dać odpowiedź na pytania dotyczące unikalnej zdolności językowej człowieka, jej natury, struktury (wewnętrznej architektury) i jej neurobiologicznych korelatów. Złożone korelacje występujące między językiem, umysłem i mózgiem, będące przedmiotem nauk kognitywnych i neurobiologicznych, mają nadal charakter kontrowersyjny. Barbara Sadownik analizuje konkretne fakty językowe, które zdają się na obecnym etapie badań wyraźnie przemawiać na rzecz tezy o modularności ludzkiej zdolności językowej. Są nimi fakty z zakresu: 1) patologii języka: specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, 2) akwizycji języka: uniwersalny przebieg tego procesu, zarówno w przypadku monojęzyczności, jak też dwu- i wielojęzyczności, 3) percepcji i produkcji językowej, tj. zdolności człowieka do rozumienia i twórczego zastosowania języka. Szczególnie inspirująca, wymagająca starannej weryfikacji jest, zdaniem autorki, teza, iż odrębne obszary kory mózgowej są zaangażowane w przetwarzanie i wytwarzanie struktury (składni) i znaczenia (semantyki) wypowiedzi zdaniowej.