Altruizm a wychowanie

Mieczysław Łobocki

5,61 zł

Cena detaliczna: 6,30 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 83-227-1143-3
  2. Objętość: 157 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2004

Książka dotyczy niektórych problemów altruizmu jako jednego z
podstawowych celów wychowania i możliwości jego realizowania w
procesie wychowawcym. W dwóch pierwszych rozdziałach najpierw określa
się altruizm jako świadoma, bezinteresowną i dobrowolną troskę o
innych ludzi, a następnie omawia się m.in. jego genezę, typologię i
związane z nim badania psychologiczne oraz charakteryzuje się altruizm
jako istotnie ważny problem pedagogiczny. Uzasadnia się też potrzebę
wychowania do altruizmy w świecie współczesnym i ukazuje granice
bezinteresowności w postępowaniu altruistyczynym. W kolejnych dwóch
rozdziałach ukazano podobieństwa i różnice międy alruizmem a miłością
bliźniego w ujęciu chrześcijańskim i opiekunem spolegliwym zgodnie z
założnieniami etyki niezależnej T. Kotarbińskiego. Z kolei mowa jest o
metodach uczenia się altruizmu (rozdział V) i psychospołecznych
uwarunkowaniach skutecznego wychowania do altruizmu (rozdział VI) oraz
dokonuje się przeglądu przykładnych zachowań altruistycznych w życiu
ludzi wielkiego serca i umysłu (rozdział VII).
<p>