Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie

Agnieszka Leszczyńska

29,90 zł

Cena detaliczna: 33,60 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-7784-075-7
  2. Objętość: 196 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2011

W związku z unifikacją prawa ochrony środowiska i wolą polityczną organów międzynarodowych należy się spodziewać, iż trend związany z rozwijaniem innowacji ekologicznych będzie narastał, zaostrzane bedą także normy emisyjne, techniczno-technologiczne i produktowe. Wymusi to na przedsiebiorstwach konieczność absorpcji, a więc przyswajania tego rodzaju rozwiązań. Proces absorpcji, bezspornie, powinien przebiegać przy minimalnych kosztach. Doświadczenia wskazują jednak, iż jego koszty w dużym stopniu zależą od sprawności realizacji. Kluczowe znaczenia ma tutaj identyfikacja uwarunkowań absorpcji innowacji ekologicznych, czynniki te mogą bowiem znacząco stymulować bądź opóźniać proces wdrażania. Ich poznanie daje szanse niwelowania niekorzystnych zjawisk i wzmacniania rozwiązań sprzyjajacych implementacji ekoinnowacji. Celem niniejszej pracy jest modelowe ujęcie procesu absorpcji innowacji ekologicznych na poziomie przedsiębiorstwa. Przedstawiono w niej egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania innowacji ekologicznych, jak też procedurę ich implementacji.