Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. XLIII

red. Urszula Wich

31,77 zł

Cena detaliczna: 35,70 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISSN: 0459-9586
  2. Objętość: 360 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania:

Oddawany do rąk czytelników XLIII tom Annales sekcji ekonomicznej składa się z 24 artykułów będących efektem pracy 28 autorów. Układ tomu jest dostosowany do trzech bloków tematycznych, odpowiadających specjalizacji naukowej autorów: Gospodarka i społeczeństwo, Finanse i Rachunkowość, Organizacja i Zarządzanie. Całość poprzedzają i zarazem uświetniają prace dwóch wybitnych ekonomistów w osobach profesorów: Zdzisława Sadowskiego i Czesława Skowronka. Z perspektywy wiedzy i doświadczeń Profesor Sadowski w swym artykule zarysował wyzwania, przed którymi obecnie stanęła gospodarka światowa i rządy państw wobec pogłębiającego się kryzysu oraz wskazał na rolę nauki ekonomii w jej ukierunkowaniu na rozwój zrównoważony. Artykuł jest tłem dla rozważań Profesora Czesława Skowronka, który je poświęcił pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce, jako skutku negatywnego wpływu kryzysu światowego.