Tania książka

Gra w SS. Poetyka (nie)powieści Jerzego Kosińskiego

Ludmiła Gruszewska Blaim

Gra w SS. Poetyka (nie)powieści Jerzego Kosińskiego

4,67 zł

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

11,21 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Holocaust. Problemy przedstawiania

Anna Ziębińska-Witek

Holocaust. Problemy przedstawiania

13,08 zł

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

red. Jadwiga Mizińska

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

11,21 zł

Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury.

red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska

Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury.

14,95 zł

Idee. Państwo. Ludowcy

red. Ewa Maj, Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik

Idee. Państwo. Ludowcy

22,43 zł

Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy

red. Stefan Stępień

Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy

10,28 zł

Informatyka prawa.

Jacek Janowski

Informatyka prawa.

14,95 zł

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

red. Józef Szymański, Barbara Trelińska

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

1,87 zł

Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

Marta Taracha

Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

9,35 zł

Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises

Leonard A. Polakiewicz

Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises

9,35 zł

Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych

Przemysław Mroczek

Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych

7,48 zł

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

Elżbieta Torój

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

5,61 zł

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

Zbigniew Osiński

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

8,41 zł

Jednostka w ponowoczesnym świecie

red. Grażyna E. Kwiatkowska, Agata Łukasik

Jednostka w ponowoczesnym świecie

7,48 zł