Tania książka

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

Zbigniew B. Gaś

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

6,54 zł

Drama w kształceniu pedagogicznym

Teresa Lewandowska-Kidoń

Drama w kształceniu pedagogicznym

4,67 zł

Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej

Ewa Solska

Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej

8,41 zł

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

red. Marianna Nowak

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

4,67 zł

Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918

Piotr Bednarz

Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918

12,15 zł

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

9,35 zł

Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego

red. Siarhiej Kawalou, Marcin Kojder

Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego

7,48 zł

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

Piotr Bednarz

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

7,48 zł

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

red. Anna Bujnowska, Zofia Palak, Agnieszka Pawlak

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

13,08 zł

Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele?

red. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Marcin Wichmanowski

Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele?

7,48 zł

Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną

Barbara Gawda

Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną

9,35 zł

El continente en cambio

Katarzyna Krzywicka

El continente en cambio

11,21 zł

El universo dramático de Carlos Arniches: aproximación a una lectura estructura del texto

Maria Falska

El universo dramático de Carlos Arniches: aproximación a una lectura estructura del texto

7,48 zł

Elita narodu czy biurokratyczna kasta?

red. Ewa Maj, Marcin Wichmanowski

Elita narodu czy biurokratyczna kasta?

7,48 zł

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

Ryszard Bera

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

9,35 zł