Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie

red. Maria Marczewska-Rytko

10,28 zł

Cena detaliczna: 11,55 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-7784-033-7
  2. Objętość: 606 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2011

Praca jest zbiorem artykułów naukowych dotyczących problemów szeroko rozumianej demokracji bezpośredniej. Część artykułów ma charakter teoretyczny. Większość to bardziej szczegółowa analiza konkretnej formy demokracji bezpośredniej, albo studium przypadku. Pani redaktor dokonała podziału opracowań według, przede wszystkim, kryterium terytorialnego. Publikacja jest oryginalnym, dobrze opracowanym i przemyślanym w konstrukcji zbiorem prac naukowych. Znakomita większość artykułów została napisana na wysokim i bardzo wysokim poziomie naukowym, merytorycznym oraz przy zachowaniu należytej staranności warsztatowej. Opracowanie jako całość stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat demokracji bezpośredniej zarówno w sferze teoretycznej, jak i o charakterze praktycznym. Książka z pewnością będzie stanowiła ważne źródło wiedzy na temat współczesnych teorii i praktyki demokracji bezpośredniej.