Informatyka prawa.

Jacek Janowski

14,95 zł

Cena detaliczna: 16,80 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3287-8
  2. Objętość: 626 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2011

Praca przedstawia propozycję wprowadzenia do nauk prawnych nowej dyscypliny badań zjawisk i problemów kształtujących się na styku informatyki i prawa. Jej powstanie pod nazwą "Informatyka prawa" wynika z ograniczonego zakresu i znaczenia dotychczas uprawianej w Polsce i na Kontynencie informatyki prawniczej. Upowszechnianie się cyfrowych, sieciowych, mobilnych i multimedialnych technologii w obrocie prawnym i działaniu administracji skłania do ujęć interdyscyplinarnych, uwzględniających zwłaszcza cybernetykę społeczną, zarządzanie wiedzą, ekonomike informacji i etykę komputerową. Rozpoczęta w drugiej połowie XX w. rewolucja molekularna, kwantowa i bitowa rodzi wyzwania niemieszczące się w kategoriach pozytywizmu prawnego, zaś postępująca z początkiem XXI w. elektronizacja, telematyzacja i wirtualizacja instytucji przyczynia się do dalszego komplikowania systemu prawa. Dominacja szczegółowych i wyspecjalizowanych podejść dogmatycznych prowadzi do doraźnego, fragmentarycznego i redundantnego ustawodastwa oraz chwiejnego, sprzecznego i kłopotliwego orzecznictwa. Dlatego niezbedne wydaje się wypracowanie jednolitej i całościowej metodologii poznawania i regulowania technicznie uwikłanych stosunków społeczeństwa globalnej informacji.