Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich

Ryszard Bera

8,41 zł

Cena detaliczna: 9,45 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-2883-3
  2. Objętość: 247 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2008

Dzieło prof. Bery otwiera nowy dział pedagogiki pracy, związany z migracjami, stanowiący ważne zdarzenie w historii naszego kraju, gdyż niewątpliwie osłabiającymi potencjał intelektualny i aktywność społeczną. Jest to oczywiście niezawinione przez emigrantów, lecz jest wynikiem sytuacji krajowej, której nie potrafiły zapobiec kolejne rządy - a niektóre z nich przyczyniły się do tego stanu. W związku z tym prezentowane opracowanie stanowi wejście odważne na nowy i bardzo złożony teren, jest odkryciem nowego działu pedagogiki pracy. Autor zademonstrował bogaty wachlarz środków metodyczych, służących do badania fenomenu emigracji, który ze stanowiska korzyści indywidualnych jest w pełni usprawiedliwony. Ukazując bardzo wszechstronny model badania tego zjawiska, przedstawił możliwości pedagogiki pracy w tym obszarze nie nowych, ale obecnie masowych zjawisk. Książka powinna wzbudzić dyskusję, gdyż zapoczątkowuje ona złożoną problematykę. W jej skład wchodzi również badanie możliwości przetrwania tradycji i kultury polskiej w środowiskach emigracyjnych. Ta sprawa otwiera szereg dalszych pytań i możliwości badawczych właśnie w obszarze zjawiska migracji.