Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

42,99 zł

Cena detaliczna: 48,30 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-93-7784-659-9
  2. Objętość: 304 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: twarda
  5. Rok wydania: 2014
  6. Spis treści: Pobierz PDF

Monografię "pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej" przygotował zespól autorski Katedry Gospodarki Światowej i
Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiadający odpowiednie doświadczenie naukowo-badawcze i dorobek w dziedzinie integracji europejskiej. Oceniając poziom merytoryczny monografii należy podkreślić dużą
wartość pracy jako studium empirycznego z elementami analizy teoretycznej, które zostało bardzo dobrze udokumentowane
danymi statystycznymi ze źródeł pierwotnych(OECD, UNCTAD, NBP, GUS, The Conference Board i Eurostat) oraz
wzbogacone i zweryfikowane prezentacjami wyników analiz empirycznych wykonanych w Polsce i za granicą.

Niniejszą pracę charakteryzują nie tylko walory naukowe, ale także jej przydatność jako źródła wiedzy dla studentów do
wielu przedmiotów, od makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i ekonomii integracji europejskiej do biznesu
międzynarodowego i innych przedmiotów o węższym zakresie tematycznym.