Polityka etniczna. Teorie - Koncepcje - Wyzwania

red. Tomasz Browarek, Henryk Chałupczak, Ewa Pogorzała, Radosław Zenderowski

54,20 zł

Cena detaliczna: 60,90 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-7784-635-3
  2. Objętość: 674 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: twarda
  5. Rok wydania: 2015
  6. Spis treści: Pobierz PDF

Polityka etniczna (narodowościowa) w różnych swych aspektach i wymiarach stanowi przedmiot pogłębionych analiz naukowych zaledwie od kilku dekad. Nie bez znaczenia dla ożywienia dyskusji o narodzie, tożsamości narodowej, nacjonalizmie, politycznym znaczeniu mniejszości narodowych oraz wyzwaniach stojących przed polityką etniczną był upadek komunizmu i realnego socjalizmu oraz zdumiewająca interferencja dążeń do liberalnej demokracji i powrotu nacjonalistycznego dyskursu w polityce wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na strukturę książki składają się cztery części. W pierwszej - polityka etniczna analizowana jest w warstwie teoretycznej i metodologicznej. W drugiej - refleksje dotyczą wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań polityki etnicznej, w trzeciej - polityki etnicznej nie tylko państw, ale także regionów (temat rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu) oraz w czwartej - rozważania koncentrują się na roli mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki etnicznej.