Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych

red. Marek Olejnik, Michał Łesiów

2,80 zł

Cena detaliczna: 3,15 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 83-227-2476-4
  2. Objętość: 245 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2005

Książka zawiera wyniki badań i przemyśleń językoznawców z Polski i Ukrainy, wygłoszone na specjalnej międzynarodowej sesji naukowej. Mieszczą się tu zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, problemy funkcjonowania mikrotoponimów na różnych pograniczach etniczno-językowych obecnie i w przeszłości; analizowane są terenowe nazwy własne świeżo zapisane lub na nowo zinterpretowane. Publikacja ma na celu rozbudzenie zainteresowań naukowych lub zachętę do kontynuacji badań w zakresie cennych dla językoznawstwa nazw terenowych, szczególnie tych z pogranicza polsko-wschodnosłowiańskiego.