Studia Białorutenistyczne, t. 1

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

9,35 zł

Cena detaliczna: 10,50 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-2630-3
  2. Objętość: 420 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2007

,,Studia Białorutenistyczne" to rocznik, którego celem jest wzbogacenie wiedzy polskich środowisk zainteresowanych wschodnim sąsiadem. W piśmie - którego pierwszy tom oddajemy do rąk Czytelników - będzie podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa. ,,Studia Białorutenistyczne" nie będą pismem redagowanym tylko przez Polaków dla Polaków. Ich Autorami będą także piszący w swym języku ojczystym Białorusini. Mamy nadzieję, że pismo to, polskie i białoruskie, będzie obecne po obu stronach granicy. Chcemy zająć się problematyką polsko-białoruską na przestrzeni dziejów, ale też skupić się na analizie tych fragmentów białoruskiej historii i kultury, które są wciąż niedostatecznie zbadane - ważne dla Polaków i Białorusinów.