Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

9,35 zł

Cena detaliczna: 10,50 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-2732-4
  2. Objętość: 306 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2007

Artykuły stanowiące pokłosie konferecji naukowej pogrupowane zostały w cztery kręgi tematyczne, którym odpowiadają cztery części tomu. Autorzy tekstów prezentowanych w pierwszej z nich podejmują rozważania nad problemami kluczowymi dla tematyki konferencji, tj. omawiają pojęcie walki o wartość, wpływ kultury postmodernistycznej na współczesnego człowieka oraz kategorię tożsamości. Część druga i trzecia zawiera artykuły dotyczące m.in. zmian w hierarchii wartości zachodzących pod wpływem postaw egocentrycznych i przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, symboli dyskursywnych, słów sztandarowych oraz językowych obrazów odzwierciedlających sposoby wartościowania zjawisk politycznych we współczesnych mediach. Część czwarta zawiera wyniki badań nad nazwami wartości takich jak: pamięć, zdrowie, piękno, miłość, rodzina, patriotyzm.