Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXIV, 1

red. Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca

29,90 zł

Cena detaliczna: 33,60 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISSN: 0137-1983
  2. Objętość: 264 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania:

W przedstawianym tomie zbiór prac podzielony jest na dwie części (zeszyt 1 i zeszyt 2) przedstawiające odrębne zagadnienia, które jednak w pewien sposób wiąże szeroko rozumiana turystyka (włączając w to rekreację). Prace, napisane w różnej konwencji, są interesujące w sferze metodycznej i poznawczej. W wielu pracach szczególną wartością są unikatowe materiały źródłowe pochodzące głównie z własnych badań autorów i są nierzadko rezultatem czasochłonnych i trudnych do przeprowadzenia kwerend terenowych. Prace mogą służyć do formułowania szerszych uogólnień dotyczących czynników stymulujących bądź też ograniczających rozwój turystyki i rekreacji w różnych typach regionów Polski i terenów zagranicznych. Poza aspektem poznawczym są niezwykle cenne i mają aplikacyjne znaczenie. Większość opracowań zawiera materiały możliwe do wykorzystania przez lokalne samorządy w planowaniu rozwoju podległych im jednostek administracyjnych.