Nauki o sztuce

Między zdarzeniem dźwiękowym a znaczeniem. Szkice z filozofii muzyki

Janusz Jusiak

Między zdarzeniem dźwiękowym a znaczeniem. Szkice z filozofii muzyki

29,90 zł

Musica Ecclesiae Nova

Monika Mielko-Remiszewska

Musica Ecclesiae Nova

25,23 zł

Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji

Wita Szulc

Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji

24,30 zł

Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty "grand opera" w czasach monarchii lipcowej

Stefan Münch

Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty "grand opera" w czasach monarchii lipcowej

28,04 zł

Oskar Kokoschka - błędny rycerz. Figury wyobraźni młodego artysty

Magdalena Anna Długosz

Oskar Kokoschka - błędny rycerz. Figury wyobraźni młodego artysty

29,90 zł

Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

Małgorzata Stępnik

Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

37,38 zł

Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni, t. 2. Szkice kulturoznawcze.

red. Barbara Hołub, Bartosz Kołtonowski, Monika Wołos

Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni, t. 2. Szkice kulturoznawcze.

22,43 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Polityczne konteksty sztuki

red. Małgorzata Stępnik

Polityczne konteksty sztuki

33,64 zł

Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku

Jan Wiktor Sienkiewicz

Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku

14,02 zł

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

Lucjan Jaworski

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

7,48 zł

Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945

Anna Boguszewska

Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945

41,12 zł

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

Stanisław Halat

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

31,77 zł

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

Stanisław Halat

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

7,48 zł

Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej

Anna Marta Żukowska

Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej

20,56 zł

Scripta manent. Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków

Zofia Bernatowicz

Scripta manent. Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków

26,17 zł