Filozofia i socjologia

Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945

red. Leszek Kopciuch

Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945

31,77 zł

Szkice systematyczne z filozofii dziejów

Leszek Kopciuch

Szkice systematyczne z filozofii dziejów

31,77 zł

Świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień

Cezary Mordka

Świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień

16,82 zł

Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego. Studium socjologiczne

Ewa Miszczak

Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego. Studium socjologiczne

31,77 zł

Święty Augustyn i fenomenologia. Historycznofilozoficzna analiza stanowiska Jana Hessena w kwestii intuicji augustyńskiej

Stanisław Zabielski

Święty Augustyn i fenomenologia. Historycznofilozoficzna analiza stanowiska Jana Hessena w kwestii intuicji augustyńskiej

4,67 zł

Tabele syntetyczne a logika pytań

Mariusz Urbański

Tabele syntetyczne a logika pytań

3,74 zł

Teatr - Teatralizacja - Performatywność

red. Teresa Pękala

Teatr - Teatralizacja - Performatywność

39,25 zł

Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 2

red. Paweł Bytniewski, Mirosław Chałubiński

Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 2

29,90 zł

Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 3

red. Paweł Bytniewski, Mirosław Chałubiński

Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 3

31,77 zł

Teorie rewolucji w naukach społecznych

Jarosław Chodak

Teorie rewolucji w naukach społecznych

33,64 zł

Tęsknota w kulturze

red. Jadwiga Mizińska, Halina Rarot

Tęsknota w kulturze

11,21 zł

The Socratic Philosophy Under the Sign of a Daimonion

Waldemar Pycka

The Socratic Philosophy Under the Sign of a Daimonion

9,35 zł

Tożsamości zbiorowe Białorusinów

red. Ryszard Radzik

Tożsamości zbiorowe Białorusinów

8,41 zł

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

red. Jan Adamowski, Józef Styk

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

11,21 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

28,04 zł

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 2: Tradycja w tekstach kultury

red. Jan Adamowski, Józef Styk

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 2: Tradycja w tekstach kultury

13,08 zł