Filologie obce

Studia Białorutenistyczne, t. 9

red. Siarhiej Kawalou, Mariusz Korzeniowski, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 9

35,51 zł

Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa

Ewa Stawinoga

Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa

7,48 zł

Texts of Literature. Texts of Culture

red. Artur Blaim, Ludmiła Gruszewska Blaim

Texts of Literature. Texts of Culture

9,35 zł

The Complement Clause Scene

Iwona Góralczyk

The Complement Clause Scene

11,21 zł

The Language Teacher in the Digital Age - Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development

Jarosław Krajka

The Language Teacher in the Digital Age - Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development

33,64 zł

The Voice of God. The Voice of Man. Religious Discourse in Late Medieval English Drama

Andrzej Sławomir Kowalczyk

The Voice of God. The Voice of Man. Religious Discourse in Late Medieval English Drama

6,54 zł

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

red. Maria Falska

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

8,41 zł

Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze

red. Ihor Nabytowycz

Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze

6,54 zł

Visages de la vieillesse dans les litteratures francaise et francophone

red. Czesław Grzesiak

Visages de la vieillesse dans les litteratures francaise et francophone

29,90 zł

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

red. Witold Kowalczyk, Anna Woźniak

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

9,35 zł

Wiersze wybrane. 1956-2007

Natalia Gorbaniewska

Wiersze wybrane. 1956-2007

9,35 zł

Workbook in English phonetics

red. Włodzimierz Sobkowiak, Jolanta Szpyra-Kozłowska

Workbook in English phonetics

35,51 zł

Z dialektologii słowiańskiej

red. Feliks Czyżewski

Z dialektologii słowiańskiej

7,48 zł

Zmęczony diabeł. Dramaty

Siarhiej Kawalou

Zmęczony diabeł. Dramaty

7,48 zł

Музыка в романе. В. Ф. Одоевсково „Русские ночи” в контексте эстетических воззрений писателя

Swietłana Szaszkowa

Музыка в романе. В. Ф. Одоевсково „Русские ночи” в контексте эстетических воззрений писателя

26,17 zł

Паняцце ДОМ у сучаснай ъеларускай мове/Pojęcie dom we współczesnym języku białoruskim

Ядвіга Козлоўскя-Дода

Паняцце ДОМ у сучаснай ъеларускай мове/Pojęcie dom we współczesnym języku białoruskim

26,17 zł