Chemia

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii

red. Stanisław Chibowski

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii

31,77 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

19,62 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

26,17 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów ochrony środowiska

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów ochrony środowiska

24,30 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych

Oleg M. Demchuk, Katarzyna Kapłon, Małgorzata Topyła

Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych

28,04 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Izotopowy zapis przeszłości Ziemi

Jan Burchart, Ján Kráĺ

Izotopowy zapis przeszłości Ziemi

29,90 zł

Mechanizmy reakcji organicznych

Władysław Majewski

Mechanizmy reakcji organicznych

29,90 zł

Opis termodynamiczny adsorpcji jonów prostych na granicy faz tlenek metalu/roztwór elektrolitu oparty na wykorzystaniu modeli kompleksowania powierzchniowego

Robert Charmas

Opis termodynamiczny adsorpcji jonów prostych na granicy faz tlenek metalu/roztwór elektrolitu oparty na wykorzystaniu modeli kompleksowania powierzchniowego

8,41 zł

Proste obliczenia chemiczne.

Alina Kula, Renata Kurpiel-Gorgol, Zofia Rzączyńska

Proste obliczenia chemiczne.

29,90 zł

Science and Technology Education for a Diverse World. Dilemmas, Needs and Partnerships

red. Ryszard M. Janiuk, Elwira Samonek-Miciuk

Science and Technology Education for a Diverse World. Dilemmas, Needs and Partnerships

10,28 zł

Wybrane metody instrumentalne stosowane w chemii analitycznej

Jadwiga Saba

Wybrane metody instrumentalne stosowane w chemii analitycznej

28,97 zł

Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Elżbieta Grządka

Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

29,90 zł

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Barbara Gawdzik, Tomasz Gęca, Jan Rayss

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

7,48 zł

Annales UMCS, sec. AA  (Chemia) vol. LXVII, 1-2

red. Jacek Goworek

Annales UMCS, sec. AA (Chemia) vol. LXVII, 1-2

28,04 zł

Annales UMCS, sec. AA (Chemia), vol. LIV/LV

red. Władysław Rudziński

Annales UMCS, sec. AA (Chemia), vol. LIV/LV

7,48 zł