Politologia

Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny

red. Ewa Godlewska, Magdalena Lesińska-Staszczuk

Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny

28,04 zł

More than Independence. Polish Political Thought 1918-1939

red. Jan Jachymek, Waldemar Paruch

More than Independence. Polish Political Thought 1918-1939

10,28 zł

Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji

Aneta Dawidowicz

Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji

42,99 zł

Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym

red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym

52,33 zł

Myśl społeczna wielkich religii świata

red. Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski

Myśl społeczna wielkich religii świata

31,77 zł

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

Czesław Maj, Ewa Maj

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

9,35 zł

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa

red. Jakub Olchowski, Marek Pietraś

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa

39,25 zł

Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

red. Marcin Wichmanowski

Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

31,77 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej

red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej

11,21 zł

Nowe czasy ,,Polityki"

Beata Romiszewska

Nowe czasy ,,Polityki"

6,54 zł

Nowe oblicza dyplomacji

red. Beata Surmacz

Nowe oblicza dyplomacji

35,51 zł

Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce

red. Iwona Hofman, Justyna Maguś

Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce

33,64 zł

Obrazy Rosji i Rosjan w mediach

red. Iwona Hofman, Justyna Maguś

Obrazy Rosji i Rosjan w mediach

35,51 zł

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna

red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna

33,64 zł

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna

red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna

35,51 zł