Politologia

Literatura - Media - Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi

red. Magdalena Piechota

Literatura - Media - Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi

31,77 zł

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

42,99 zł

Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji

Ilona Biernacka-Ligięza

Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji

28,04 zł

Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989

Tomasz Browarek

Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989

42,99 zł

Marketing polityczny. Teoria i praktyka

Iwona Hofman

Marketing polityczny. Teoria i praktyka

27,10 zł

Media a demokracja

red. Włodzimierz Mich, Lidia Pokrzycka

Media a demokracja

8,41 zł

Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems

red. Ilona Biernacka-Ligięza

Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems

29,90 zł

Media i polityka. Relacje i współzależności

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Media i polityka. Relacje i współzależności

35,51 zł

Media mniejszości. Mniejszości w mediach

red. Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska

Media mniejszości. Mniejszości w mediach

31,77 zł

Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych

28,04 zł

Medinat Israel. Państwo i tożsamość

red. Joanna Krauze, Konrad Zieliński

Medinat Israel. Państwo i tożsamość

29,90 zł

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

37,38 zł

Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor

Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania

31,77 zł

Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego

Dariusz Kondrakiewicz

Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego

31,77 zł

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

red. Marek Pietraś

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

13,08 zł

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej

Wojciech Ziętara

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej

22,43 zł