Biologia

Nauka, technika, społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego

red. Maria Pedryc-Wrona

Nauka, technika, społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego

6,54 zł

Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wydanie drugie

red. Jan Fiedurek

Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wydanie drugie

31,77 zł

Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym

red. Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym

5,61 zł

Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka

Jan Fiedurek

Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka

31,77 zł

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

red. Kazimierz Trębacz

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

7,48 zł

Spinning uniwersalny

Tomasz Bielecki, Krzysztof Krawczyk, Ryszard Skowroński

Spinning uniwersalny

25,23 zł

Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej

red. Ryszard M. Janiuk

Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej

18,69 zł

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Krzysztof Krawczyk

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

18,69 zł

Annales UMCS, sec. C (Biologia), vol. LIX

red. Anna Tukiendorf

Annales UMCS, sec. C (Biologia), vol. LIX

3,74 zł

Annales UMCS, sec. C (Biologia), vol. LVI

red. Anna Tukiendorf

Annales UMCS, sec. C (Biologia), vol. LVI

3,74 zł

Gunnar Öquist. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Gunnar Öquist. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2,80 zł